Aktuality

Straty a nálezy

Našiel sa zväzok kľúčov, kto ho stratil, môže si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Ponuka

Mäsoprodukt Gajary oznamuje občanom, že v utorok 14. januára 2020 bude v čase od 9.30 hod. do 10.00 hod. pred kultúrnym domom ponúkať čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky. V ponuke je br. bok s kosťou 4,44 €, br. koleno 3,10 €, hov. polievkové 3,88 €, hov. gulášové 5,50 € a domáca klobása 5,55 €.

Pozvánka

Telovýchovná jednota Unín pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. januára 2020 o 16:30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ Unín.

Pozvánka

Vývoz

Oznamujeme, že v utorok 14. januára 2020 sa bude v našej obci vyvážať sklo. Prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom, prípadne veľké rozmerné kusy skla položili k týmto nádobám.

Pozvánka

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie pri Obecnom úrade Unín Vás srdečne pozýva na Trojkráľovú turistickú prechádzku do unínskeho lesa k Hoštecnej studničke, ktorá sa uskutoční v pondelok 6. januára 2020. Zraz účastníkov je pred obecným úradom o 12.30 hod. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Pozvánka

Dobrovoľný hasičský zbor v Uníne pozýva svojich členov, členov hasičských družstiev a mladých hasičov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. januára 2020 o 14.30 hod. vo vestibule ZŠ s MŠ Unín.

Oznam

Vedúca pošty oznamuje, že v utorok 7. januára 2020 bude pošta otvorená od 7.00 do 10.00 hod.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. januára 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Jozef Tokoš, vo veku 64 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 7. januára 2020 a začína o 13.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Poďakovanie

Organizátori koledovania Dobrej noviny ďakujú všetkým, ktorí prijali koledníkov a prispeli pre núdznych v Afrike. V našej obci koledovalo 20 koledníkov v 4 skupinách, navštívili 45 domácností a vyzbierali spolu 863 eúr. Ešte raz ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.