Aktuality

Jednota dôchodcov Unín

Jednota dôchodcov v Uníne oznamuje svojim členom, že dňa 6.novembra 2010 poriada zájazd do Senice na divadelnú hru "Drapačky". Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.10.2010 u p.Terézie Stróžovej. Poplatok je 1,- €.

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 21.10.2010 do 26.10.2010 sa budú v obci opisovať konečné stavy elektriny. Prosíme občanov, ktorí majú elektromery nedostupné, aby opísané stavy dali na viditeľné miesto.

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové stretnutia, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 16.10.2010 o 14.00 hod. dorast s TJ Brodské a v nedeľu 17.10.2010 o 14.30 hod. A-mužstvo s TJ Vrádište.

Prídite povzbudiť našich futbalistov

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje občanom, že v piatok 15.10.2010 nebude ordinovať. Sestra bude prítomná od 6.30 do 12.30 hod. V súrnych prípadoch bude zastupovať MUDr. Bílek v zdravotnom stredisku Holíč.

Komunálne voľby - r.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Štefan Andel, 57 r., technik, nezávislý kandidát
 2. Ľubica Jurkovičová, 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 3. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Uníne 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Pavel Benkovič, 41 r., mestský policajt, KSS
 2. Juraj Drúžek, 33 r., samostatne zárobkovo činná osoba, KDH
 3. Mária Fehérová, 58 r., dôchodkyňa, KSS
 4. Ivan Flamík, 43 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
 5. Ján Hladký, 34 r., technik, KDH
 6. Martin Hoferka Th.D., 34 r., historik, KDH
 7. Roman Jankovič, 33 r., robotník, SDKÚ-DS
 8. Zlata Machová, 53 r., nezamestnaná, ND, SMER-sociálna demokracia
 9. Pavlína Matulová Mgr., 37 r., sestra, SDKÚ-DS
 10. Lukáš Mihál, 25 r., študent, KDH
 11. Anton Míšaný Ing., 62 r., technik, KDH
 12. Ján Palkovič, 54 r., technik, KDH
 13. Darina Pechová, 38 r., poštová doručovateľka, ND,SMER-sociálna demokracia
 14. Ladislav Pobuda, 47 r., strojmajster, SDKÚ-DS
 15. Oľga Potreská, 46 r., opatrovateľka, ND, SMER-sociálna demokracia
 16. Ján Potreský, 59 r., dôchodca, KSS
 17. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS
 18. Hana Slobodová, 36 r., technik, ND, SMER-sociálna demokracia
 19. Róbert Straka, 32 r., vodič, ND, SMER-sociálna demokracia
 20. Ján Štepánik JUDr., 61 r., právnik, KDH
 21. Margita Vaculová Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, KDH
 22. Júlia Valentovičová, 63 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia
 23. Milan Vanek, 41 r., výsluhový dôchodca, SDKÚ-DS
 24. Anna Vaňková, 58 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia

 

 

Pozvánka

Obecný úrad Unín pozýva dôchodcov na spoločné posedenie do Kultúrneho domu Unín v nedeľu 17.10.2010 o 14.00 hod. na slávnosť "Október - mesiac úcty k starším". Je pripravený kultúrny program a občerstvenie.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13.10.2010 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Pecha, vo veku nedožitých 86 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 16.10.2010 a začína o 14.00 hod. svätou omšou.

Česť  jeho pamiatke

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové stretnutie, ktoré odohrajú naši žiaci v sobotu 9.10.2010 o 11.30 hod. na domácom ihrisku s TJ Smolinské.

Prídite povzbudiť našich mladých futbalistov

Predajná akcia

Hydinárska farma Podhájska bude v sobotu v čase od 15.00 hod. pred pohostinstvom predávať brojlerové sliepky o priemernej váhe 4 kg v akciovej cene 3,50/ks a 18 týždňové mládky a kohútov za cenu 5,50/ks.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7.10.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Štefana Pechová, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 11.10.2010 a začína o 16.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke