Aktuality

Hydina z Podhájskej

Hydinárska farma z Podhájskej bude v sobotu dňa 17.4.2010 od 13,30 hod. do 13,50 hod. pred pohostinstvom predávať 1-ročné červené nosnice za 1,70 €/ kus  a 19-týždňové mládky za 5,80 €/ kus.

Minister Kaliňák v Uníne

Starosta obce pozýva občanov dňa 19.apríla 2010 t.j. v pondelok o 16 hod. pred hasičskú zbrojnicu, kde bude pán Róbert Kaliňák - minister vnútra SR odovzdávať unínskym dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo IVECO DAILY.

Využite túto možnosť stretnutia s pánom ministrom.

Veríme, že svojou účasťou pripejete k zdarnému priebehu tejto významnej historickej udalosti.

Unínske mažoretky

Dievčatá od 6 do 18 rokov, ktoré sa chcú ešte dodatočne prihlásiť do krúžku unínskych mažoretiek nech prídu v piatok 9.4.2010 do miestnej ľudovej knižnice. Poplatok za hodinu tréningu, ktorá bude vždy raz do týždňa je 0,50 €.

Geodetické práce - ponuka

Ján Polák, Petrova Ves 258 ponúka vyhotovenie geometrických plánov, zameranie stavieb, oddelenie alebo zlúčenie pozemkov a pod. Záujemci sa môžu prihlásiť na č.tel. 662 0257 alebo 0903 843 503.

Cvičenie pre ženy

Oznamujeme ženám, že v mesiaci apríl sa bude cvičiť nasledovne:

10.4.2010 - sobota 18,30 hod.

12.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

14.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

16.4.2010 - piatok     o 20,00 hod.

19.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

21.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

23.4.2010 - piatok     o 20,00 hod.

26.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

28.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

Cvičí sa v telocvični ZŠsMŠ Unín, treba si priniesť karimatku a vodu. Poplatok je 0,70 eura.

Brigáda - DHZ

Výbor dobrovoľného hasičského zboru v Uníne žiada svojich členov, dospelých i mládež, aby sa zúčastnili brigády - jarného upratovania, ktoré sa bude konať v utorok 30.marca 2010 o 17 hod. pri hasičskej chate v areáli ihriska. Prineste si so sebou hrable.

Unínske mažoretky

Unínske mažoretky vyhlasujú nábor nových členiek, ktoré srdečne privítajú v stredu o 16 hod. v Kultúrnom dome Unín. Prihlásiť sa môžu všetky dievčatá od 6 do 18 rokov.

Nezáväzne sa môžu prísť pozrieť i dievčatá, ktoré zaujíma tento druh športu. Hodina tréningu bude raz do týždňa a poplatok za hodinu je 0,50 €. Príďte si zacvičiť formou zábavy a pomôcť tak zviditeľniť našu obec.

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že dňa 25.3.2010 bude v našej obci vývoz TKO.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23.marca 2010 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Anna Volková, rod. Vachová vo veku nedožitých 55 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 26.marca 2010 a začína o 13.45 hod. v Dome smútku v Skalici.

RD Petrova Ves - výročná členská schôdza

Predstavenstvo RD Petrova Ves pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25.3.2010 t.j. v štvrtok o 9.00 hod. v Kultúrnom dome Unín. V prípade, ak členská schôdza v uvedenom termíne nebude uznášania schopná, bude sa konať náhradná v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 10.00 hod.