Aktuality

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 30. januára 2020 sa bude po obci zberať separovaný odpad (plasty, papier, plechovice). Prosíme, aby ste si odpad pripravili a v štvrtok ráno vyložili zaviazané vrecia pred svoje domy.

Straty a nálezy

Oznamujeme občanom, že sa našli kľúče, kto ich stratil, môže si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Vývoz TKO

V štvrtok 23. januára 2020 bude v našej obci vývoz smetí - teda zmesového komunálneho odpadu. Prosíme občanov, ktorí vyložili omylom na vývoz už plasty, aby vrecia s týmto odpadom nenechávali na ulici, ale dali ho späť domov, lebo separovaný odpad sa bude zberať až 30. januára 2020. Ďakujeme.

Ponuka

Mäsoprodukt Gajary oznamuje, že v utorok 21. januára 2020 bude v čase od 9.30 do 10.00 hod. pri Obecnom úrade Unín predávať čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky. V ponuke je br. bok s kosťou 4,44 €/kg, br. koleno 3,10 €/kg, hov. polievkové 3,88 €/kg, hov. gulášové 5,50 €/kg a domáca klobása 5,55 €/kg.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. januára 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Anton Pivák, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22. januára 2020 a začína o 13,30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Správca fary v Uníne oznamuje veriacim, že zajtra t. j. piatok 17.1.2020 svätá omša nebude a v sobotu 18.1.2020 bude ráno o 8.00 hod.

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí mali k 1. 1. 2020 zmenu v dani z nehnuteľnosti, aby najneskôr do 31. 1. 2020 túto zmenu ohlásili na obecnom úrade. Jedná sa napr. o kúpu, predaj, dedičstvo nehnuteľnosti, prípadne nastala zmena v spôsobe užívania nehnuteľnosti (búranie, kolaudácia) a pod. Zároveň pripomíname, že daň za psov by mala byť uhradená do konca mesiaca január a poplatky za odpad do konca mesiaca marec bežného roka. Pri úhrade za odpad dostane každý nálepky na odpadové nádoby. Odpadové nádoby bez týchto nálepiek nebudú od apríla 2020 vyvážané.

Pozvánka

Športový klub Petrova Ves Vás srdečne pozýva na 14. PLES ŠPORTOVCOV, ktorý sa bude konať v sobotu 18.1.2020 od 20.00 hod v KD v Petrovej Vsi. Do tanca hrá hudobná skupina ECHO BAND. Pripravená je tombola a degustácia regionálnych vín. Cena vstupenky je 20 EUR, v cene je zahrnutá večera, víno, nealko, káva, drobné pochutiny. Predpredaj vstupeniek a rezervácia miest je na OcÚ v Petrovej Vsi.

Pedikúra

Oznamujeme občanom, že v pondelok 20. januára 2020 bude v našej obci v čase od 7.00 do 12.00 hod. pedikúra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Urbarníci Unín pozýva členov výboru a dozornej rady na výborovú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 14. januára 2020 o 17.30 hod. v spoločenskej miestnosti v priestoroch hasičskej zbrojnice. Z dôvodu závažnosti prerokovaných dokumentov je prítomnosť všetkých členov nutná.