Aktuality

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 21. júla 2011 sa bude v obci vyvážať odpad.

Ponuka

Hydinárska farma z Podhájskej bude zajtra t.j. v sobotu 16. 7. 2011 v čase od 10,20 hod do 10,40 hod. pred pohostinstvom predávať 10-mesačné červené nosnice po 1,50 € za kus. Pri odbere nad 10 kusov za 1,30 €. Ďalej budú predávať 22-týždňové mlády po 6,- €/ks, 4-týždňové káčatá po 3,20 €/ks, kŕmne zmesi pre hydinu v 10 kg balení za 7,30 €.

Ponuka

Pán Milan Horinka ponúka na predaj med - lúčny, agátový, lipový a repkový po 5,- €.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 20. júla 2011 sa budú po obci zberať plasty. Prosíme, aby ste do vriec dávali len plasty a nie rôzny iný odpad, lebo Vám nebudú vrecia odvezené. Potom v stredu ráno vyložte zaviazané vrecia pred svoje domy.

TJ Unín

Výbor TJ Unín Vás všetkých pozýva na 38. družobné stretnutie TJ Družstevník Unín a TJ Slavoj Moravany (ČR), ktoré sa uskutoční v sobotu 16. júla 2011 na ihrisku TJ s nasledovným programom:

O 14.00 hod. začína priateľský futbalový zápas "Starí páni Unín - Starí páni Moravany". Po jeho ukončení o 16.00 hod. bude súťaž v kopaní pokutových kopov "Unínska jedenástka". Priateľské futbalové stretnutie A-mužstvo Unín - A-mužstvo Moravany začne o 17.00 hod.

O 20.00 hod. bude v areáli TJ Unín pri hasičskej chate tanečná zábava

Vývoz TKO

Vývoz TKO v II. polroku 2011 v obci UNÍN

21. 7.2011

11. 8.2011

1. 9. 2011

22. 9. 2011

13. 10. 2011

3. 11. 2011

24. 11. 2011

15. 12. 2011

Oznam obecného úradu

Vážení občania,

prosíme Vás, aby ste odpad dávali len do svojich popolníc. V obci sa odpad separuje, po vyhlásení miestnym rozhlasom odváža od rodinných domov, preto nikto nemusí odpad dávať do cudzích popolníc. Žiadame občanov, aby do popolníc, ktoré sú pri kaplnke a na iných verejných priestranstvách nedávali svoj odpad z domácností. Veríme, že tento oznam pochopíte a budete ho i rešpektovať, za čo Vám vopred ďakujeme.

Ponuka

Kominárske protipožiarne družstvo Vám oznamuje, že počnúc dnešným dňom bude v našej obci zo zákona o požiarnej ochrane vykonávať povinné čistenie a kontroly komínov, dymovodov, pripojenia palivových spotrebičov a merania možného úniku smrteľného oxidu uhoľnatého. O tomto Vám bude následne podľa príslušných zákonov a vyhlášok vystavený certifikát "Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu", čo je potrebné okrem iného i pre účely poisťovne.

Chráňte si preventívne svoj majetok a životy, pokaľ nie je neskoro. Prípadné informácie o ďalších službách získate na telefónnom čísle 0948 025 292.

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje občanom, že 1. júla 2011 t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude pre deti MUDr. Dugová a dospelých MUDr. Bílek v Holíči.

Sestra bude prítomná od 6,30 do 12,00 hod.

DHZ Unín

Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obecným úradom pozýva spoluobčanov na hasičskú súťaž mužov a žien o Pohár starostu obce. Súťaž sa bude konať dňa 2. júla 2011 t.j. v sobotu so začiatkom o 17,00 hod. v hasičskom areáli. Pripravené je občerstvenie, cigánska pečienka, pivo, nealko a iné.