Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 6. mája 2011 zomrela naša spoluobčianka pani Terézia Machová vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 9. mája 2011 a začína o 16,00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 10. apríla 2011 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Straka, vo veku nedožitých 65 rokov. Posledná rozlúčka bude v piatok 15. apríla v Smútočnej sieni v Hodoníne.

Česť  jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 11. januára 2011 zomrel náš spoluobčan, pán Stanislav Rehák, vo veku nedožitých 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 15. januára 2011 a začína o 11.00 hod. svätou omšou vo farskom kostole svätého Martina.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 18. decembra 2010 zomrel náš spoluobčan, pán Pavel Herceg, vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 23. decembra 2010 o 8.00 hod. v Krematóriu Bratislava.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1.12.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Monika Malíková, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 4.12.2010 a začína o 14.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Výsledky volieb do obecnej samosprávy v obci Unín

 

Celkom bolo vo volebnom okrsku zapísaných    952 voličov

Zúčastnilo sa                                                  647 voličov

Účasť voličov v %                                             67,96

Počet platných hlasov pre starostu                     635

Počet platných hlasov pre obecné zastupiteľstvo  622

 

Starostom obce Unín sa pre ďalšie volebné obdobie stal

Štefan Andel – počet získaných hlasov               462

Ostatní kandidáti na starostu obce získali nasledovný počet hlasov:

Ľubica Jurkovičová                                           112

Peter Regásek                                                  61

 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti:

1. Ján Palkovič                                                               396

2. Th.D. Martin Hoferka                                               365

3. Ing. Anton Míšaný                                                    279

4. JUDr. Ján Štepánik                                                   278

5. Lukáš Mihál                                                                 265

6. Juraj Drúžek                                                               241

7. Peter Regásek                                                           194

8. Ladislav Pobuda                                                         193

9. Roman Jankovič                                                         191

Keďže na 9. a 10. mieste mali kandidáti rovnaký počet hlasov, rozhodlo sa žrebovaním a postúpil Roman Jankovič. Mgr. Margita Vaculová sa tak stala prvou náhradníčkou.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Margita Vaculová                                    191

2. Ján Hladký                                                   185

3. Milan Vanek                                                  172

4. Mgr. Pavlína Matulová                                    158

5. Pavel Benkovič                                              151

6. Ivan Flamík                                                  136

7. Róbert Straka                                                131

8. Anna Vaňková                                               129

9. Oľga Potreská                                               126

10. Darina Pechová                                           119

11. Ján Potreský                                                 90

12. Hana Slobodová                                            83

13. Zlata Machová                                              80

14. Júlia Valentovičová                                        53

15. Mária Fehérová                                             46

Novozvolenému starostovi a obecnému zastupiteľstvu prajeme veľa zdravia, síl a úspechov v ich náročnej práci k spokojnosti všetkých občanov našej obce.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27.11.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Emília Vizváryová, vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 29.11.2010 a začína o 13.30 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2010 zomrel náš spoluobčan, pán Alojz Malík, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 17.11.2010 a začína o 15.00 hod. svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 8.novembra 2010 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Václavek, vo veku 57 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 13.novembra 2010 a začína o 10.00 hod. svätou omšou v Kostole svätého Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Komunálne voľby - r.2010

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Štefan Andel, 57 r., technik, nezávislý kandidát
 2. Ľubica Jurkovičová, 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 3. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Uníne 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Uníne podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Pavel Benkovič, 41 r., mestský policajt, KSS
 2. Juraj Drúžek, 33 r., samostatne zárobkovo činná osoba, KDH
 3. Mária Fehérová, 58 r., dôchodkyňa, KSS
 4. Ivan Flamík, 43 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
 5. Ján Hladký, 34 r., technik, KDH
 6. Martin Hoferka Th.D., 34 r., historik, KDH
 7. Roman Jankovič, 33 r., robotník, SDKÚ-DS
 8. Zlata Machová, 53 r., nezamestnaná, ND, SMER-sociálna demokracia
 9. Pavlína Matulová Mgr., 37 r., sestra, SDKÚ-DS
 10. Lukáš Mihál, 25 r., študent, KDH
 11. Anton Míšaný Ing., 62 r., technik, KDH
 12. Ján Palkovič, 54 r., technik, KDH
 13. Darina Pechová, 38 r., poštová doručovateľka, ND,SMER-sociálna demokracia
 14. Ladislav Pobuda, 47 r., strojmajster, SDKÚ-DS
 15. Oľga Potreská, 46 r., opatrovateľka, ND, SMER-sociálna demokracia
 16. Ján Potreský, 59 r., dôchodca, KSS
 17. Peter Regásek, 39 r., súkromný podnikateľ, SDKÚ-DS
 18. Hana Slobodová, 36 r., technik, ND, SMER-sociálna demokracia
 19. Róbert Straka, 32 r., vodič, ND, SMER-sociálna demokracia
 20. Ján Štepánik JUDr., 61 r., právnik, KDH
 21. Margita Vaculová Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, KDH
 22. Júlia Valentovičová, 63 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia
 23. Milan Vanek, 41 r., výsluhový dôchodca, SDKÚ-DS
 24. Anna Vaňková, 58 r., dôchodca, ND, SMER-sociálna demokracia