Aktuality

Odpady - separácia, uloženie a vývoz

Separovanie odpadov, ich uloženie a vývoz

Sklo

– zelené nádoby rozmiestnené po obci

Železo

– kontajner na novej ulici medzi domami Ing. Vávroviča a p. Valachoviča

Elektrospotrebiče

– do plechového skladu pri obecnom úrade. Je neuzamknutý, takže kedykoľvek môžete  elektrospotrebiče priviesť. (Môžu sem ísť: chladničky, mrazničky, el. sporáky, mixéry, sušiče na vlasy, televízory, rádiá, bojlery, kávovary, počítače ...)

Plasty

- je treba dávať do plastových vriec a nechať doma. Po vyhlásení miestnym rozhlasom ich vyložiť pred svoje domy, kde ich pracovníci obecného úradu zoberú. Sem patria PET fľaše od nápojov, ktoré je treba stlačiť, aby zmenšili svoj objem, rôzne plastové obaly, fólie, igelitové tašky, plastové obaly od čistiacich prostriedkov a pod. Polystyrén sem nepatrí, tak ho tam prosím Vás nedávajte.

Tetrapakové obaly

- obaly od mlieka, smotany, džúsov a pod. treba stlačiť, aby zmenšili svoj objem, dávať do samostatných vriec a nechať doma. Po vyhlásení miestnym rozhlasom ich vyložiť pred svoje domy, kde ich pracovníci obecného úradu zoberú. Zberajú sa v tom období ako plasty.

Papier

- poviazať a pripraviť doma na odvoz. Po vyhlásení miestnym rozhlasom vyložiť pred svoje domy.

Pneumatiky

- termín vývozu pneumatík bude oznámený miestnym rozhlasom a bude určené miesto na ich sústredenie.

Batérie

- odkladať do modrej skrinky pri obecnom úrade, ktorá je na to určená.

Pedikúra

V štvrtok 6.mája 2010 sa bude v spoločenskej miestnosti na hasičskej zbrojnici vykonávať pedikúra. Záujemci sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 25.apríla 2010 zomrel náš spoluobčan pán Ján Sňada vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 28.apríla 2010 a začína o 15,00 hod. svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje občanom, že v utorok 20.4.2010 nebude ordinovať. Sestra bude prítomná od 6,30 hod. do 12,00 hod.

Futbalové zápasy

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 17.4.2010 o 11,30 hod. žiaci s TJ Rybky a o 14,00 hod. dorast s TJ Mokrý Háj

v nedeľu 18.4.2010 o 16,30 hod. A-mužstvo s TJ Čáry.

Prídite povzbudiť naše mužstvá.

Hydina z Podhájskej

Hydinárska farma z Podhájskej bude v sobotu dňa 17.4.2010 od 13,30 hod. do 13,50 hod. pred pohostinstvom predávať 1-ročné červené nosnice za 1,70 €/ kus  a 19-týždňové mládky za 5,80 €/ kus.

Minister Kaliňák v Uníne

Starosta obce pozýva občanov dňa 19.apríla 2010 t.j. v pondelok o 16 hod. pred hasičskú zbrojnicu, kde bude pán Róbert Kaliňák - minister vnútra SR odovzdávať unínskym dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo IVECO DAILY.

Využite túto možnosť stretnutia s pánom ministrom.

Veríme, že svojou účasťou pripejete k zdarnému priebehu tejto významnej historickej udalosti.

Unínske mažoretky

Dievčatá od 6 do 18 rokov, ktoré sa chcú ešte dodatočne prihlásiť do krúžku unínskych mažoretiek nech prídu v piatok 9.4.2010 do miestnej ľudovej knižnice. Poplatok za hodinu tréningu, ktorá bude vždy raz do týždňa je 0,50 €.

Geodetické práce - ponuka

Ján Polák, Petrova Ves 258 ponúka vyhotovenie geometrických plánov, zameranie stavieb, oddelenie alebo zlúčenie pozemkov a pod. Záujemci sa môžu prihlásiť na č.tel. 662 0257 alebo 0903 843 503.

Cvičenie pre ženy

Oznamujeme ženám, že v mesiaci apríl sa bude cvičiť nasledovne:

10.4.2010 - sobota 18,30 hod.

12.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

14.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

16.4.2010 - piatok     o 20,00 hod.

19.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

21.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

23.4.2010 - piatok     o 20,00 hod.

26.4.2010 - pondelok o 20,00 hod.

28.4.2010 - streda     o 20,00 hod.

Cvičí sa v telocvični ZŠsMŠ Unín, treba si priniesť karimatku a vodu. Poplatok je 0,70 eura.