Aktuality

Oznam

V tomto roku sa Slovenská republika prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú bezplatne distribuované základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Túto potravinovú pomoc môžu získať:

- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke

- osoby na hranici životného minima

- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,- € mesačne (bez vdovského dôchodku).

Tí, ktorých sa to týka, nech prinesú do 15.7.2011 na obecný úrad potvrdenie z úradu práce, alebo sociálnej poisťovne o výške dôchodku.

Pedikúra

Oznamujeme občanom, že v piatok 24. júna 2011 sa bude v spoločenskej miestnosti na hasičskej zbrojnici vykonávať pedikúra. Záujemci sa môžu prihlásiť v stredu a štvrtok na obecnom úrade.

Pozvánka

Cirkus z Prahy Vás srdečne pozýva na vystúpenie, ktoré sa bude konať v stredu 22. júna 2011 o 18.00 hod. na ihrisku TJ Unín. Účinkujú artisti, klauni, kúzelníci, drezúra zvierat, hady, krokodíly, korytnačky, drezúra civčených trpasličích kozliatok a ako bonus programu je ukážka - had anakonda o dĺžke 5m.              Vstupné sú 3,- €.

Pozvánka

ZO SZZ v Uníne pozýva mládež na diskozábavu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. júna 2011 v Kultúrnom dome Unín so začiatkom o 21,00 hod. Vstupné sú 2,- €. Hrá DJ Drobec.

Zároveň všetkých pozýva na tradičnú krojovú zábavu, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v sobotu 25. júna 2011 a začína o 17,30 hod. sprievodom krojovaných od hasičskej zbrojnice. Do tanca a na počúvanie hrá dychová hudba Vinařinka z Čejkovíc. Vstupné sú 2,- €, krojovaní majú vstup zdarma.

Vítané sú všetky vekové kategórie v rôznych druhoch krojov od pracovného až po sviatočný.

Výbor ZO SZZ sa teší na Vašu účasť.

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na posledné majstrovské futbalové stretnutia sezóny 2010/2011, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 18. 6. 2011 o 11,30 hod. žiaci s TJ Petrova Ves

a o 14,00 hod. dorast s TJ Mokrý Háj.

V nedeľu 19. 6. 2011 o 17,30 hod. A-mužstvo s TJ Letničie.

Prídite povzbudiť naše mužstvá.

Oznam

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok upozorňuje poberateľov prídavku na dieťa, že sú povinní v zmysle zákona o prídavku na dieťa preukázať nárok na prídavok a na jeho výplatu. Z toho dôvodu je treba doložiť na detašované pracovisko v Skalici alebo vysunuté pracovisko v Holíči potvrdenie o ukončení strednej alebo vysokej školy u nezaopatrených detí v školskom roku 2010/2011.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. 6. 2011 zomrela naša spoluobčianka pani Terézia Drúžková vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 17. 6. 2011 a začína o 16,00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Predajná akcia

Krajčírska dielňa Podolie bude v štvrtok 16. 6. 2011 v čase od 13,00 do 14,00 hod. pred kultúrnym domom predávať tovar slovenskej výroby:

dámske letné kostýmy nohavicové a sukňové od 45,- €

dámske podšité kostýmy od 55,- €

dámske nohavice  15,- €

dámske saká   35,- €

dámske sukne   10,- €.

Záverečný koncert

Základná umelecká škola Holíč, pobočka Unín Vás pozýva na Záverečný koncert spojený s výstavou prác žiakov výtvarného odboru, ktorý sa uskutoční v stredu 15. júna 2011 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome Unín.

Jednota dôchodcov Unín

Jednota dôchodcov v Uníne poriada dňa 17. júla 2011 púť do Topoľčianok. Cena na osobu je 7,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. júna 2011 u p. Štefánia Potreskej č.d. 347.