Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. apríla 2014 zomrela náša bývalá spoluobčianka, pani Margita Morávková, rod. Vávrová vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 23. apríla 2014 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Koválove.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 4. marca 2014 zomrela naša spoluobčianka, pani Rozália Reháková, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 7. marca 2014 a začína o 13.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

S hlbokou ľútosťou oznamujeme všetkým priateľom a známym Stana Pekára, že nás navždy opustil v noci 13. 2. 2014. Pohreb sa koná v stredu 19. 2. 2014 o 9.30 hod. v bratislavskom krematóriu.

Smútiaca rodina

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 2. januára 2014 zomrela naša spoluobčianka, pani Jana Cáfalová, vo veku nedožitých 46 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8. januára 2014 a začína o 14.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. januára 2014 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Kopúnková, vo veku 80 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 4. januára 2014 o 13.00 hod. v Osuskom.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. januára 2014 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Dermek, vo veku nedožitých 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 7. januára 2014 a začína o 14.00 hod. sv. omšou.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13. decembra 2013 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Miroslav Ružička, vo veku 46 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 19. decembra 2013 o 11.00 hod. v Dome smútku v Skalici.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. decembra 2013 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Dermek, vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 11. decembra 2013 a začína o 13.00 hod. svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Výsledky 2. kola volieb do samosprávnych krajov konaných

23. 11. 2013 v obci Unín

Počet oprávnených voličov vo volebnom okrsku:              978

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                           128

Počet platných hlasov pre voľby predsedu                         128

Z toho pre kandidáta č. 1 József Berényi, Mgr.                       8

                                   č. 2 Tibor Mikuš, Ing. PhD.                  120  

 

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 16. novembra 2013 zomrela naša spoluobčianka, pani Helena Vachová, vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 18. novembra 2013 a začína o 15.00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke