Aktuality

Ponuka

Servisný technik Jozef Vajla vykonáva kontrolu, čistenie a nastavenie plynových kotlov pred zimným vykurovaním. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na Obecnom úrade Unín.

MS SČK Unín

MS SČK v Uníne oznamuje darcom krvi, že v pondelok 4. júla 2011 odchádza o 7,15 hod. od pohostinstva autobus na hromadný odber krvi. Vítaní sú i noví darci.

Jednota dôchodcov Unín

Jednota dôchodcov v Uníne poriada dňa 17. 7. 2011 púť do Topoľčianok. Poplatok na osobu je 7,- €. Prihlásiť sa môžu starí i mladí, nečlenovia JD, najneskôr do konca tohto týždňa u p. Štefánie Potreskej, bytom Unín č. 347.

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 30. júna 2011  bude v našej obci vývoz odpadu.

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na futbalový zápas, ktorý odohrá v sobotu 25.6.2011 o 17,00 hod. A-mužstvo Unín s výberom Unína.

Oznam

V tomto roku sa Slovenská republika prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú bezplatne distribuované základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Túto potravinovú pomoc môžu získať:

- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke

- osoby na hranici životného minima

- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,- € mesačne (bez vdovského dôchodku).

Tí, ktorých sa to týka, nech prinesú do 15.7.2011 na obecný úrad potvrdenie z úradu práce, alebo sociálnej poisťovne o výške dôchodku.

Pedikúra

Oznamujeme občanom, že v piatok 24. júna 2011 sa bude v spoločenskej miestnosti na hasičskej zbrojnici vykonávať pedikúra. Záujemci sa môžu prihlásiť v stredu a štvrtok na obecnom úrade.

Pozvánka

Cirkus z Prahy Vás srdečne pozýva na vystúpenie, ktoré sa bude konať v stredu 22. júna 2011 o 18.00 hod. na ihrisku TJ Unín. Účinkujú artisti, klauni, kúzelníci, drezúra zvierat, hady, krokodíly, korytnačky, drezúra civčených trpasličích kozliatok a ako bonus programu je ukážka - had anakonda o dĺžke 5m.              Vstupné sú 3,- €.

Pozvánka

ZO SZZ v Uníne pozýva mládež na diskozábavu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. júna 2011 v Kultúrnom dome Unín so začiatkom o 21,00 hod. Vstupné sú 2,- €. Hrá DJ Drobec.

Zároveň všetkých pozýva na tradičnú krojovú zábavu, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v sobotu 25. júna 2011 a začína o 17,30 hod. sprievodom krojovaných od hasičskej zbrojnice. Do tanca a na počúvanie hrá dychová hudba Vinařinka z Čejkovíc. Vstupné sú 2,- €, krojovaní majú vstup zdarma.

Vítané sú všetky vekové kategórie v rôznych druhoch krojov od pracovného až po sviatočný.

Výbor ZO SZZ sa teší na Vašu účasť.

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na posledné majstrovské futbalové stretnutia sezóny 2010/2011, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 18. 6. 2011 o 11,30 hod. žiaci s TJ Petrova Ves

a o 14,00 hod. dorast s TJ Mokrý Háj.

V nedeľu 19. 6. 2011 o 17,30 hod. A-mužstvo s TJ Letničie.

Prídite povzbudiť naše mužstvá.