Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 4. novembra 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Jozef Jakúbek, vo veku 57 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 11. novembra 2020 o 13.00 hod. v Dome smútku v Uníne v kruhu najbližšej rodiny.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 26. októbra 2020 zomrela naša spoluobčianka, pani Jarmila Hoferková, vo veku 59 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 30. októbra 2020 v Dome smútku v Uníne v kruhu najbližšej rodiny.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. októbra 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Viliam Bystrický, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 20. augusta 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán František Míšaný, vo veku nedožitých 81 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 24. augusta 2020 v kostole na námestí v Šaštíne Strážach a začína o 14.00 hod.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 31. júla 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Jozef Vach, vo veku 69 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 6. augusta 2020 v Dome smútku v Holíči a začína o 13.45 hod.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. júla 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Marián Hrebačka, vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 10. júla 2020 o 9.00 hod. v Dome smútku v Skalici.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 6. júla 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Milan Hrebačka, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 10. júla 2020 a začína o 16.00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne. Modlenie za zosnulého bude v utorok 7. júla 2020 pred sv. omšou.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme  občanom, že dňa 29.júna 2020 zomrel náš bývalý spoluobčan p. Štefan Gabriel vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 3.júla 2020 o 11,00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. februára 2020 zomrela naša spoluobčianka, pani Kamila Žilínková, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 27. februára 2020 a začína o 15.00 hod. sv. omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 21. februára 2020 zomrela v Berne naša spoluobčianka, pani Ivana Schwab, rod. Pobudová vo veku nedožitých 30 rokov.

Česť jej pamiatke