Aktuality

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje, že pre chorobu nebude ordinovať od 8.1. do 15.1.2021, sestra bude na ambulancii v obvyklom čase.

Oznam

Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem o ošípanú za naturálie v mesiacoch január, február a marec 2021 a ešte si nenahlásili termín odberu, aby to prišli nahlásiť na stredisko v Uníne.

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín oznamuje zákonným zástupcom detí MŠ, že po dohode so zriaďovateľom a podľa odporúčaní ministra školstva, bude od 11. januára 2021 otvorená prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zároveň žiadame zákonných zástupcov, ktorí sú na materskej dovolenke alebo z rôznych iných dôvodov doma v termíne od 11.1. do 15.1.2021, aby deti neprivádzali do kolektívu MŠ a odhlásili ich  zo stravy u vedúcej jedálne. Prevádzka MŠ bude pre všetky deti otvorená od 18.1.

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ sa v termíne od 11.1. do 15.1.2021  budú vyučovať dištančne. Od 18.1. nastúpia do školy žiaci 1. stupňa.

Ostatné informácie o vyučovaní budeme priebežne oznamovať na webovej stránke školy. Ďakujem za porozumenie.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. decembra 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Ovečka, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 31. decembra 2020 a začína o 13.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Na základe stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie v našej obci vedúca pošty prosí všetkých spoluobčanov a hlavne dôchodcov, ktorí sú chorí, prípadne v karanténe, aby to oznámili telefonicky na č. tel. 034/6621445. Nedoručený dôchodok je možné si vyzdvihnúť po dobu 3 meiacov na pošte pri priehradke. Chráňme sa navzájom.

Zároveň oznamuje, že v štvrtok 31. decembra 2020 bude pošta otvorená do 10.00 hod.

Vyhláška

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 22. decembra 2020 zomrela naša spoluobčianka, pani Rozália Straková, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 28. decembra 2020 a začína o 13.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jej pamiatke

Oznam

Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, aby si  svoje psy ustrážili a nenechali ich voľne behať po dedine, nakoľko ohrozujú občanov obce. V opačnom prípade sa bude voči majiteľom týchto psov postupovať v zmysle platného VZN č.1/2013.

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 23. decembra 2020 do 4. januára 2021 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.