Aktuality

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 28. mája 2020 bude v našej obci vývoz TKO.

Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem od 1. júna 2020 odoberať stravu zo školskej jedálne, aby sa prihlásili u vedúcej školskej jedálne. Z hygienických dôvodov budú obedy balené do jednorázových obalov, čim bude každý obed o 20 centov drahší.

Oznam

Vedúca pošty v Uníne oznamuje, že v štvrtok 28. 5. a piatok 29. 5. 2020 bude pošta zatvorená.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v stredu 27. mája 2020 sa bude z našej obce vyvážať sklo. Prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom, prípadne väčšie kusy skla alebo tabuľové sklo položili k nádobám so sklom.

Ponuka

Mäsoprodukt Gajary oznamuje, že v utorok 26. mája 2020 bude v čase od 10.30 do 11.00 hod. pred kultúrnym domom ponúkať čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky. V ponuke sú hov. gulášové 5,50 €/kg, bravčové stehno bez kosti 4,55 €/kg, držková polievka 4,- € a diétna saláma s kápiou 3,50  €/kg.

 

Poďakovanie

Ďakujeme za to, že sa snažíte triediť odpad. No stále máme ešte v tomto smere rezervy. Prosíme preto, aby ste k triedeniu odpadov pristupovali zodpovedne a snažili sa vytriediť z odpadu čo najviac.

Oznam

Riaditeľka ZŠ s MŠ Unín žiada všetkých rodičov, aby najneskôr dnes do 16-tej hodiny vyplnili prihlášky o nástupe detí od 1. júna do MŠ a nástupe žiakov 1.- 5. ročníka do ZŠ. Prihlášku treba vyplniť aj v prípade nezáujmu. Pokyny k vyplneniu nájdete na webovej stránke školy.  

Ponuka

Barca bar Vás pozýva v sobotu 23.5.2020 na grilované ryby a cigánske. Začína sa o 16:00. Pred objednať si môžete na tel. čísle 0911 190 044 alebo priamo v bare. Pracovníci sa tešia na vašu návštevu.

Upozornenie

Vážení spoluobčania, na základe spolupráce polície a odboru starostlivosti o životné prostredie na úseku odpadového hospodárstva v uplynulom týždni boli zistené nezákonné uloženia stavebného odpadu v našom katastri. Osoby, ktoré tento odpad vyviezli boli zistené a konfrontované. Odpad museli odviezť na vlastné náklady. V prípade zistenia takýchto situácií, čiže nezákonného ukladania akýchkoľvek odpadov mimo určených miest bude konať enviropolícia PZ SR v spolupráci s okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie. Za takéto uloženie odpadu môže byť naplnená skutková podstata trestného činu, alternatívne uložená pokuta do výšky 2.500,- €.