Základné informácie

Úradné hodiny: P 8.00 - 16.00

                       U 8.00 - 16.00

                       S 9.00 - 17.00

                       Š 8.00 - 16.00

                       P 8.00 - 16.00

 

IČO: 00310107

DIČ: 2021093921

 

Kontakty: Obecný úrad Unín - č. tel. 034/6621452, 034/6628131

                                           fax:  034/6621452

E-mail: obuunin@ehs.sk

E-mail: obecunin@gmail.com

E-mail: starostaunin@gmail.com

 

Domov Barborka Unín, n. o. - riaditeľka Mgr. Jarmila Štetinová, č. tel. 034/6628285

Základná škola s materskou školou Unín, riaditeľka Mgr. Michaela Vaňková

č. tel. 034/6628193

 

Obec Unín leží na južnom úpätí Bielych Karpát v Chvojnickej pahorkatine, v juhovýchodnej časti skalického okresu, bokom od hlavných dopravných tepien.

Kataster obce s celkovou výmerou 2 273 ha má výškový profil od 215 do 442 m, pričom samotný stred dediny je v nadmorskej výške 269 m.

Je tvorený mladšími treťohornými štrkmi, ílmi, pieskami a štvrťohornou sprašou.

Dominantným bodom chotára je starobylé hradisko Zámčisko s nálezmi z doby bronzovej a veľkomoravskej.

Unín je najvyššie položená obec okresu Skalica (269 m), rozloha katastra je 22 727 475 m2, z toho poľnohospodársku pôdu predstavuje 15 875 586 m2.

 • obec má k 31.12.2015 1205 obyvateľov, z toho 597 mužov a 608 žien
 • narodilo sa 11 detí, z toho 5 chlapcov a 6 dievčatá
 • zomrelo 15 našich spoluobčanov, z toho 5 mužov a 10 žien
 • prisťahovalo sa 24 obyvateľov, z toho 12 mužov a 12 žien
 • odsťahovalo sa 29 obyvateľov, z toho 15 mužov a 14 žien
 • je v obci evidovaných 473 popisných čísiel
 • v obci je dvojtriedna Materská škola, kde je prihlásených 34 detí
 • v Základnej škole je 158 žiakov
 • všetky spevnené komunikácie v obci majú 8 km
 • sú v obci 4 mosty

Najstaršie ženy v obci:

 • Štefánia Drúžková – 102 rokov

Najstarší muži v obci:

 • František Novák - 91 rokov