Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

V našej obci je volebná miestnosť - zasadačka Obecného úradu Unín.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií:

e-mail: obuunin@ehs.sk