Úradná tabula

PHSR 2015-2020

Oznam

Upozornenie

Upozornenie o termíne na podanie Priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať najneskôr do 31. 1. 2017 na obecný úrad. Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 podáva občan:

- ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, darovanie) nehnuteľnosť v roku 2016

- u ktorého nastala v priebehu roka 2016 zmena vo výmere m2

- u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom (stavebný pozemok...)

Vývoz

Rozpis vývozu komunálnych odpadov pre rok 2017

5.1.2017

26.1.2017

16.2.2017

9.3.2017

30.3.2017

20.4.2017

11.5.2017

1.6.2017

22.6.2017

13.7.2017

3.8.2017

24.8.2017

14.9.2017

5.10.2017

26.10.2017

16.11.2017

7.12.2017

28.12.2017   

 

 

Rozpis vývozu separovaného odpadu pre rok 2017

19.1.2017

23.2.2017

23.3.2017

13.4.2017

18.5.2017

15.6.2017

Varovné signály

Keď zaznie siréna

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA (mimo doby pravidelného preskúšania):

  1. hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
  2. podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred  čím vás varuje,
  3. počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.

Varovné signály na varovanie obyvateľstva sú nasledovné:

Skládky TKO - rekultivácia

Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky, k. ú. Unín

 

Stavebným povolením č. j. 1094/08 zo dňa 26.2.2008 a zmeny stavby pred dokončením číslo 4989/08 zo dňa 20.10.2008 bola realizovaná stavba „Skládka odpadov – uzavretie a rekultivácia skládky". Stavba bola zahájená 20.9.2010 a pozostávala zo 4 stavebných objektov (viac)