Unínska pálenica

Dlhoročná tradícia pálenia ovocných destilátov je podmienená dostatkom sliviek, skúseným páleníkom a v neposlednom rade i dobrým pestovateľom či majiteľom kvasu. O tom, že sliviek v obci bolo vždy dosť svedčí i skutočnosť, že Uníňanov v okolí nazývajú aj „Bluňaré“, podľa „bluní“, istého druhu sliviek. Do I. svetovej vojny bolo v obci sedem páleníc, ktoré postupne zanikali. Terajšia pálenica stojí na mieste tzv. Vaňkovskej pálenice, ktorá bola v roku 1982 prestavaná a rozšírená, prevádzkoval ju Old Herold Trenčín a od roku 1997 je jej vlastníkom obec. Ako palivo pod kotly sa stále používa drevo. Skúsenosť páleníkov sa v obci odovzdáva zo staršej generácie na mladšiu. Vedúcim pálenice je pán Peter Hoferka a páleník je pán  Pavol Čelústka.

Objednávky na pálenie sa nahlasujú vopred pracovníkovi pálenice p. Petrovi Hoferkovi  osobne (č.d. 229), alebo telefonicky na č. tel. 034/6628226 alebo 0908 278 688.

Cena za vypálenie

50% alkohol 3,72 € / liter
52% alkohol 3,94 € / liter

100 stupňov L.a = 7,44 €
každý ďalší stupeň = 0,074 €