Rozpis vývozu TKO v roku 2018

Plán vývozu komunálneho odpadu v roku 2018

18. 1. 2018                  26. 7. 2018

8. 2. 2018                    16. 8. 2018

1. 3. 2018                    6. 9. 2018

22. 3. 2018                  27. 9. 2018

12. 4. 2018                  18. 10. 2018

3. 5. 2018                    8. 11. 2018

24. 5. 2018                  29. 11. 2018

14. 6. 2018                  20. 12. 2018

5. 7. 2018

Júlový termín ako i iné zmeny budú upresnené.

 

Plán vývozu separovaného odpadu v roku 2018

25. 1. 2018           19. 7. 2018

22. 2 . 2018          16. 8. 2018

15. 3. 2018           13. 9. 2018

19. 4. 2018           11. 10. 2018

17. 5. 2018           15. 11. 2018

21. 6. 2018           13. 12. 2018

 

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad a železo.