Rozpis vývozu TKO v roku 2017

Rozpis vývozu komunálnych odpadov v obci Unín pre rok 2017

5.1.2017

26.1.2017

16.2.2017

9.3.2017

30.3.2017

20.4.2017

11.5.2017

1.6.2017

22.6.2017

13.7.2017

3.8.2017

24.8.2017

14.9.2017

5.10.2017

26.10.2017

16.11.2017

7.12.2017

28.12.2017   

 

Rozpis vývozu separovaného odpadu pre rok 2017 (plasty s plechovkami v jednom vreci, papier v druhom vreci)

19.1.2017

23.2.2017

23.3.2017

13.4.2017

18.5.2017

15.6.2017

20.7.2017

17.8.2017

21.9.2017

19.10.2017

30.11.2017

21.12.2017

 Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad a železo.