Podujatie

Jednota dôchodcov

22.10.2017

Úcta k starším - slávnostná schôdza v kultúrnom dome spojená s výstavkou pod názvom "Sviečky a svietniky", ktorá začína o 14.00 hod.

Hodová tanečná zábava

11.11.2017

Slovenský zväz záhradkárov v Uníne usporiada hodovú tanečnú zábavu spojenú s miestnou ochutnávkou vín a páleného

Mikulášske poobedie

10.12.2017

Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci usporiadajú Mikulášske poobedie v kultúrnom dome, kde deti navštívi i Mikuláš.