Podujatie

Koncert

08.10.2017

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Uníne poriada koncert Františka a Vojtu Nedvědových, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. októbra 2017 v Kultúrnom dome Unín. Cena vstupenky je 10,- €. Predpredaj vstupeniek u p. Silvie Klenovej, Zlaty Machovej, Tatiany Kovácsovej a Zuzany Lipovskej.

Jednota dôchodcov

22.10.2017

Úcta k starším - slávnostná schôdza v kultúrnom dome

Hodová tanečná zábava

11.11.2017

Slovenský zväz záhradkárov v Uníne usporiada hodovú tanečnú zábavu spojenú s miestnou ochutnávkou vín a páleného

Mikulášske poobedie

10.12.2017

Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci usporiadajú Mikulášske poobedie v kultúrnom dome, kde deti navštívi i Mikuláš.