Odhalenie pamätnej dosky

Obecný úrad Unín, Rímskokatolícky farský úrad Unín a Rodinné spoločenstvo z Bratislavy si dňa 30. októbra 2018 uctili unínskeho rodáka, Don Andreja Dermeka odhalením pamätnej dosky na kaplnke sv. Barbory.

Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky
Odhalenie pamätnej dosky