Fotogalérie

Oslava životného jubilea "100 rokov"

Dňa 20. augusta 2014 sa dožila naša spoluobčianka, pani Štefánia Drúžková krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti obec pripravila slávnosť, kde jubilantke kultúrnym programom spestrili starobu domáce spevácke skupiny a mladé nádejné speváčky Ema Vaculková a Veronika Stieranková. Celú slávnosť hovorenýn slovom dotvárala Anna Reháková. Po zápise do pamätnej knihy obce prijímala oslávenkyňa gratulácie od riaditeľky školy Mgr. Vaňkovej, kde ako školníčka pôsobila 39 rokov, prítomných zástupcov spoločenských organizácií v obci a ostatných prítomných spoluobčanov.

JD

Jednota dôchodcov v Uníne sa 2. mája 2014 zúčastnila výstavy kvetín Flóra Bratislava (1. foto) a 22. júla 2014 sa kúpali vo Vincovom lese (2. foto).

JD

V nedeľu 23. marca 2014 sa konala výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Uníne.

JD - výstava

"Krása z našich truhlíc" - pod týmto názvom sa niesla výstavka poriadaná 23. marca 2014 Jednotou dôchodcov v Uníne.

JD - výstava

Pri príležitosti Mikulášskeho poobedia 8. decembra 2013 bol pred Kultúrnym domom v Uníne k nahliadnutiu živý Betlehém, poobedie spestrila dychová hudba Unínčanka, prišiel sv. Mikuláš so sprievodom, Jednota dôchodcov pripravila výstavku "Chlapci - hračky nášho detstva" a účastníci sa po krátkom kultúrom programe a bábkovom divadle mohli posilniť vianočným punčom, kapustnicou a pochutnať si na vianočných oblátkach a zákuskoch.

JD

JD v Uníne v spolupráci s obecným úradom usporiadali dňa 11. 11. 2013 o 11,00 hod. spomienku na padlých vojakov. Po slávnostnom príhovore sa rozozvučali zvony.

JD

Jednota dôchodcov usporiadala 27. októbra 2013 pre svojich členov posedenie "Úcta k starším", čím spestrila dôchodcom nedeľné popoludnie.

JD - výstava

JD v Uníne usporiadala dňa 27. 10. 2013 výstavku "Krása v obrazoch". Na výstavku prispeli i žiaci základnej školy a p. Jarmila Kollárová svojimi obrazmi. Aj klienti DSS Barborka na výstavku prispeli svojimi prácami.

Rozprávkový pochod

V sobotu 8. júna 2013 sa uskutočnil rozprávkový pochod po obci. Tí mladší sa aktívne zúčastnili, starší len prizerali.

Búrka

V noci 2. mája 2013 sa prehnala nad obcou búrka, ktorá narobila škody na súkromnom i obecnom majetku.

V piatok dopoludnia okolo 10,30 hod. opätovne silný dážď znásobil už vzniknuté škody.