Vývoz

Oznamujeme občanom, že v utorok 5. septembra 2017 sa bude z obce vyvážať sklo. Prosíme, aby ste doplnili nádoby so sklom. Nepatrí sem keramika, zrkadlá a drôtené sklo. Takýto odpad je treba dať do veľkoobjemového kontajnera, ktorý bude privezený na zberný dvor v priebehu mesiaca september. Presný termín (cez víkend) bude dodatočne oznámený.