Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR oznamuje, že v období od 1. februára do 30. apríla 2018 vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.