Pozvánka

ZO SZCH v Uníne pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24.6.2018 o 14.30 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Zároveň radi medzi sebou privítajú aj nových členov.