Pozvánka

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Uníne pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. marca 2018 o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.