Pozvánka

ZO SZCH v Uníne pozýva svojich členov na brigádu, ktorá sa uskutoční v stredu 9. augusta 2017 o 13.00 hod. v areáli školy. Každý nech si prinesie rukavice a kombinačky.