Pozvánka

Slovenský zväz chovateľov v Uníne pozýva svojich členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9.júla 2017 o 14.00 hod. v zasadačke Kultúrneho domu Unín.