Poďakovanie

Unínski mládenci ďakujú všetkým občanom, podnikateľom a organizáciám, ktorí im darovali príspevky do tomboly a zároveň všetkým, ktorí ich svojou účasťou podporili na fašiangovej zábave.