Poďakovanie

Slovenský zväz chovateľov v Uníne ďakuje všetkým, ktorí im prispeli do tomboly na sobotňajšiu zábavu a zároveň ďakuje za účasť na tejto akcii ako i podporu organizácie.