Poďakovanie

Dobrovoľný hasičský zbor v Uníne ďakuje všetkým, ktorí prispeli do tomboly na maškarný ples. Zároveň ďakuje všetkým, ktorí svojou účasťou podporili organizáciu.