Poďakovanie

Slovenský zväz chovateľov v Uníne ďakuje všetkým, ktorí prispeli do tomboly na Detský maškarný ples, ktorý sa konal v nedeľu 14. januára 2018. Zároveň ďakuje všetkým, ktorí svojou účasťou podporili organizáciu.