Poďakovanie

Organizátori koledovania Dobrej noviny ďakujú všetkým, ktorí prijali koledníkov a prispeli pre núdznych v Afrike. V našej obci sa koledovalo v 3 skupinách, bolo navštívených 47 domov, zúčastnilo sa 15 detí a vyzbieralo sa spolu 871,72 €. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.