Oznam

Prosíme občanov, ktorí parkujú svoje vozidlá na okrajoch miestnych komunikácií, aby si ich dali do vjazdov alebo dvorov, aby neprekážali pri zimnej údržbe ciest a pri vývoze odpadov. Za pochopenie ďakujeme.