Oznam

Obecný úrad oznamuje verejnosti začatie prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Unín - zmeny a doplnky č. 1/2018". Územný plán obce Unín - zmeny a doplnky č.1/2018 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Uníne a taktiež na internetovej stránke obce www.unin.sk.