Oznam

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Uníne oznamuje dobrovoľným darcom krvi, že v pondelok 29. januára 2018 sa ide o 7,15 hod. od pohostinstva na spoločný odber krvi. Vítaní sú i noví darci.