Oznam

Milí priatelia!

Chceli by sme vám oznámiť, že aj v našej obci bude vo vianočnom období prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Dobrá novina je jednou z aktivít Hnutia kresťanských spoločenstiev detí - eRko. Má dlhoročnú tradíciu na Slovensku.

Koledníci, nielenže budú oznamovať radostnú zvesť o narodení Spasiteľa a vinšovať požehnané sviatky, ale zbierajú aj dobrovoľné príspevky pre tých, ktorí žijú v naozajstnej biede na inom kontinente. Každý rok je vopred určená krajina, kam putujú vyzbierané peniaze. Tento rok je miesto určenia Etiópia-mesto Alitene, pre zdravotnícke zariadenie určené matkám s deťmi.

Koledovanie v našej obci bude prebiehať 30. 12. 2017 od 13.00 hod.

Kto má záujem o prijatie koledníkov môže sa zapísať do pripraveného Zoznamu v kostole, kaplnke ale aj na obecnom úrade do 26. 12. 2017.