Oznam

Roľnícke družstvo Petrova Ves oznamuje svojim členom, že v stredu 29. novembra a v štvrtok 30. novembra 2017 bude na stredisku v Uníne v čase od 8.00 do 14.00 hod. vyberať poplatky za obrobenie záhumienky.