Oznam

Výbor pozemkového spoločenstva "Urbarníci Unín" oznamuje svojim podielnikom, ktorí prevádzali spracovanie palivového dreva, že platbu za spracované drevo treba uskutočniť u pokladníka spoločenstva p. Jána Palkoviča.