Oznam

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 20. - 22. septembra 2017 bude prevádzať preplach prívodu a vodovodnej siete v čase od 7.00 - 15.00 hod. Upozorňuje, že z toho dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality vody a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť ďakuje za pochopenie.