Oznam

BVS, a.s. oznamuje, že 20. júla 2017 v čase od 7.00 do 16.00 hod. bude dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu od č. d. 326 smer Radimov po č. d. 290, od č. d. 292 po č. d. 298, od č. d. 252 smer k pošte, penziónu, k č. d. 405, 401, 408, 469, 260 a pri ZŠ od č. d. 263 po č. d. 286 z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené výtokovým stojanom pri č. domu 260 a 298. Za dočasné zníženie komfortu spôsobené prerušením dodávky pitnej vody sa BVS ospravedlňuje.