Oznam

Pozemkové spoločenstvo Urbárnici Unín oznamuje svojím podielnikom, že  v štvrtok 29. júna 2017 sa od 16.00 hod. do 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti na starej pošte budú vyplácať dividendy za rok 2016.

Dividendy budú vyplácané na základe uznesenia Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva zo dňa 28. mája 2017.