Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne poriada v stredu 22. novembra 2017 zájazd do Kitsse - čokoládovne. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. novembra 2017 u p. Štefany Potreskej. Poplatok je 10,- € na osobu a platí sa pri zápise.