Geodetické práce - ponuka

Ján Polák, Petrova Ves 258 ponúka vyhotovenie geometrických plánov, zameranie stavieb, oddelenie alebo zlúčenie pozemkov a pod. Záujemci sa môžu prihlásiť na č.tel. 662 0257 alebo 0903 843 503.