Aktuality

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje, že v stredu 13. júna 2018 bude ordinovať od 7.00 do 10.30 hod. Zároveň pripomíname, že utorky a štvrtky do odvolania lekár neordinuje. Sestra bude na ambulancii od 6.30 do 12.30 hod.

Oznam

Oznamujeme občanom, že bol odstránený kontajner na plechovice z autobusovej zástavky pri potoku. Plechovice sa pravidelne zberajú s plastami a papierom. Z toho dôvodu prosíme občanov, aby plechovice skladovali doma, dávali do vriec a potom pri zbere separovaného odpadu ich vyložili s plastami a papierom pred svoje domy.

Zároveň oznamujeme občanom, že zberný dvor je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Sem sa môžu vyvážať haluze, starý olej, elektrospotrebiče a železo. Ostatný odpad, ktorý sa dáva do veľkoobjemových kontajnerov si ponechajte doma. Termín, kedy budú privezené kontajnery na veľkoobjemový odpad bude oznámený na tejto stránke a prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie

Pozvánka

Základná umelecká škola Holíč pozýva všetkých občanov v utorok, dňa 12. júna 2018 do Kultúrneho domu Unín, kde sa o 17.00 hod. uskutoční koncert. Zároveň tu predstavia i práce žiakov výtvarného odboru.

Všetci ste srdečne vítaní. Príďte povzbudiť naše mladé talenty.

Oznam

Vedúca pošty oznamuje, že v pondelok 11. júna 2018 bude pošta v našej obci celý deň zatvorená.

Telovýchovná jednota

Telovýchovná jednota Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovský futbalový zápas nášho A-mužstva, ktorý odohrá na domácom ihrisku v nedeľu 10. júna 2018 o 17.00 hod. s TJ Hradište pod Vrátnom.

Príďte povzbudiť našich futbalistov

Pozvánka

Pozvánka

Ponuka práce

Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre nižšie sekundárne  vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou telesná a športová výchova s nástupom od 1. 9. 2018.  Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (Zákon č. 317/2009 Z.z., Vyhláška č. 437/2009 Z.z.). Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 29. 06. 2018 na adresu zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín 420, 908 46, tel. 034/6628193.

Ponuka práce

Základná škola s materskou školou Unín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2018 na zastupovanie MD a RD. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (Zákon č. 317/2009 Z.z., Vyhláška č. 437/2009 Z.z.). Žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte do 29. 06. 2018 na adresu zssmsunin@gmail.com alebo Základná škola s materskou školou Unín 420, 908 46, tel. 034/6628193.

Poďakovanie

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Unín ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli do zberu železa. Zber sa konal v sobotu 2. júna. Zároveň ďakuje všetkým oteckom, ktorí boli veľmi ochotní a  pri zbere celý deň  pomáhali.