Aktuality

Vývoz TKO

V štvrtok 6.mája 2010 sa bude v našej obci vyvážať komunálny odpad.

Cvičenie pre ženy

Oznamujeme ženám, že v mesiaci máj 2010 bude cvičenie nasledovne:

streda   5.5.2010              19,00 hod.

sobota   8.5.2010             20,00 hod.

pondelok 10.5.2010         19,30 hod.

streda      12.5.2010        19,00 hod.

piatok      14.5.2010        19,30 hod.

pondelok  17.5.2010        19,00 hod.

piatok      21.5.2010        19,00 hod.

pondelok  24.5.2010        19,00 hod.

streda      26.5.2010        19,30 hod.  

Priesady

Pán Jozef Cvečka oznamuje, že začal s predajom priesad rajčín, papriky a zeleru.

Cvičenie pre ženy

Oznamujeme ženám, že cvičenie bude v sobotu 1.mája 2010 o 18,30 hod.

TJ Unín

TJ Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 1.5.2010 o 11,30 hod. žiaci s TJ Senica "D" a o 14,00 hod. dorast s TJ Kúty.

V nedeľu 2.5.2010 o 17,00 hod. A-mužstvo s TJ Chropov.

Prídite povzbudiť naše mužstvá.

Hydinár, a.s. Gbely

Hydinár, a.s. Gbely oznamuje chovateľom, že od pondelka 3.mája 2010 bude predávať 10-mesačné nosnice na ďalší chov. Cena za 1 kus je 1,50 €. Predáva sa priamo na farme v Gbeloch v pracovné dni od 8,00 do 14,00 hod. a v sobotu 15.mája do obeda.

Vývoz

V utorok 4.mája 2010 sa budú po obci zberať plasty, vyložte ich ráno pred svoje domy. Tento krát  je to mimoriadny zber, preto Vás prosíme, aby ste do vriec dali len plastové fľaše. Zber ostatných plastov bude ohlásený miestnym rozhlasom.

Veľkoobjemový odpad

Oznamujeme občanom, že dňa 7.mája t.j. v piatok odpoludňa bude na autobusovej zástavke pri potoku pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad. Prosíme preto, aby ste si odpad pripravili a potom počas víkendu ho vložili do kontajnera. Kontajner bude odvezený v pondelok ráno 10.mája 2010.

Do tohto kontajnera nedávajte odpad, ktorý sa v obci separuje a sú určené priestory na jeho skládku.(Tento odpad je vypísaný v predchádzajúcej aktualite.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27.apríla 2010 zomrela naša spoluobčianka pani Terézia Pechová vo veku 57 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 30.apríla 2010 a začína o 15,00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Odpady - separácia, uloženie a vývoz

Separovanie odpadov, ich uloženie a vývoz

Sklo

– zelené nádoby rozmiestnené po obci

Železo

– kontajner na novej ulici medzi domami Ing. Vávroviča a p. Valachoviča

Elektrospotrebiče

– do plechového skladu pri obecnom úrade. Je neuzamknutý, takže kedykoľvek môžete  elektrospotrebiče priviesť. (Môžu sem ísť: chladničky, mrazničky, el. sporáky, mixéry, sušiče na vlasy, televízory, rádiá, bojlery, kávovary, počítače ...)

Plasty

- je treba dávať do plastových vriec a nechať doma. Po vyhlásení miestnym rozhlasom ich vyložiť pred svoje domy, kde ich pracovníci obecného úradu zoberú. Sem patria PET fľaše od nápojov, ktoré je treba stlačiť, aby zmenšili svoj objem, rôzne plastové obaly, fólie, igelitové tašky, plastové obaly od čistiacich prostriedkov a pod. Polystyrén sem nepatrí, tak ho tam prosím Vás nedávajte.

Tetrapakové obaly

- obaly od mlieka, smotany, džúsov a pod. treba stlačiť, aby zmenšili svoj objem, dávať do samostatných vriec a nechať doma. Po vyhlásení miestnym rozhlasom ich vyložiť pred svoje domy, kde ich pracovníci obecného úradu zoberú. Zberajú sa v tom období ako plasty.

Papier

- poviazať a pripraviť doma na odvoz. Po vyhlásení miestnym rozhlasom vyložiť pred svoje domy.

Pneumatiky

- termín vývozu pneumatík bude oznámený miestnym rozhlasom a bude určené miesto na ich sústredenie.

Batérie

- odkladať do modrej skrinky pri obecnom úrade, ktorá je na to určená.