Aktuality

Oznam

V stredu 19. januára 2011 bude o 17,00 hod. sviečkový sprievod veriacich za účasti dychovej hudby od fary do farského kostola svätého Martina s relikviou svätého Cyrila. Potom o 17,30 hod. bude svätá omša, ktorú celebruje skalický dekan vdp.Stachovič. Po ukončení svätej omše bude individuálna tichá adorácia pri relikvii svätého Cyrila.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 11. januára 2011 zomrel náš spoluobčan, pán Stanislav Rehák, vo veku nedožitých 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 15. januára 2011 a začína o 11.00 hod. svätou omšou vo farskom kostole svätého Martina.

Česť jeho pamiatke

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 13.1.2011 bude v našej obci vývoz smetí.

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje občanom, že v štvrtok (13.1.) a piatok (14.1.) nebude ordinovať. Zastupovať bude pre dospelých MUDr. Bílek a pre deti MUDr. Dugová v Holíči.

Výkup

Oznamujeme občanom, že v stredu 12.1.2011 o 9.00 hod. sa budú pred obecným úradom vykupovať lúpané vlašské orechy po 4,50 € za kilogram.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v stredu 12.1.2011 sa budú po obci zberať plasty. Prosíme preto, aby ste zaviazané vrecia s plastami vyložili v stredu ráno pred svoje domy.

Oznam

Dom kultúry Gbely pozýva všetkých na divadelné predstavenie ZMRNENÝ ČERT, ktoré sa uskutoční v sobotu 8.1.2011 o 18.00 hod. v Dome kultúry Gbely. Vstupné sú 3,- €.

Oznam obecného úradu

Obec Unín ako správca dane oznamuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré v roku 2010 nadobudli nehnuteľnosť ako i daňovníkom, u ktorých prišlo v roku 2010 ku zmene, ktorá môže mať vplyv na vyrubenie dane (predaj, kúpa, dedenie, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu užívania nehnuteľnosti), že sú povinné zmenu ohlásiť najneskôr do 31.1.2011 na obecnom úrade.

Oznam

Žiadame občanov, ktorým stromy zasahujú do elektrického vedenia, čím ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, aby konáre takýchto stromov odstránili.

DHZ Unín

Dobrovoľný hasičský zbor Unín pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 8.1.2011 o 15.00 hod. na chate. Členský príspevok na rok 2011 sú 2,- €.