Aktuality

ZŠsMŠ Unín

Riaditeľstvo ZŠsMŠ v Uníne oznamuje, že v pondelok 30. augusta o 15,30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie MŠ. Prosí o účasť rodičov všetkých prihlásených detí.

Slávnostné otvorenie školského roka je 2. septembra o 8,40 hod. Materská škola bude v plnej prevádzke so stravou.

Vedúca jedálne bude v školskej jedálni 2.septembra v čase od 8,30 do 12,00 hod. vyberať poplatky za obedy na mesiac september.

Knižnica

Vedúca knižnice oznamuje, že tento a na budúci týždeň bude knižnica zatvorená.

Pošta

Vedúca pošty oznamuje, že zajtra t.j. v štvrtok 26.8.2010 bude pošta otvorená len do 11.00 hod.

Ponuka Englerovho dvora

Englerov dvor v Holíči ponúka na predaj: papriku na lečo (5 kg x 0,50) = 2,50 €, červenú repu 0,40 €, petržlen 1,90 €, cukrovú kukuricu 0,33 €, zemiaky (25 kg x 0,40) = 10,- €. Ďalej ponúka obilie, uhorky nakladačky, kozí roh, feferonky a balíkovanú slamu.

Predaj sa uskutočňuje na Englerovom dvore za Holíčom smerom na Kúty. Bližšie informácie získate na č.tel. 034/668 5028.

MS SČK Unín

MS SČK v Uníne oznamuje dobrovoľným darcom krvi, že v pondelok 30.8.2010 o 7.15 hod. odchádza od pohostinstva autobus na hromadný odber do Skalice. Vítaní sú i noví darci.

DÚŽ Unín

Demokratická únia žien v Uníne oznamuje prihláseným, že odchod autobusa na zájazd do Viedne je v sobotu ráno o 7.00 hod. od pohostinstva.

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 19.8.2010 bude v našej obci vývoz TKO.

Charitatívna zbierka

Občianske združenie Srdce Zeme Unín oznamuje, že v spolupráci s charitatívnou organizáciou Služby Božieho milosrdenstva bude opäť organizovať zbierku šatstva, obuvi a iných potrieb. Zbierka sa uskutoční tento týždeň v štvrtok a piatok vždy od 18.00 do 20.00 hod. v kultúrnom dome, kde môžete priniesť v tomto čase čisté a použitiaschopné veci zabalené vo vreciach alebo kartónových krabiciach.

Prosíme najmä o oblečenie a obuv na jeseň a zimu pre deti i dospelých. Taktiež je možné darovať školské potreby.

Za vašu ochotu venovať veci na dobročinné účely vopred srdečne ďakujeme.

Straty a nálezy

Počas hodových dní sa našiel zväzok kľúčov, samostatný kľúč na kľúčenke, náramok a peňaženka. Kto niektorú z týchto vecí stratil, môže si ju vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Poďakovanie

Starosta obce v nedeľu 15.8.2010 vyhlásil v našej obci III. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu silného dažďa a prívalovej vody do obce. Najviac bola postihnutá nová ulica a koryto unínskeho potoka. Aj keď boli v našej obci práve hody, na odstraňovaní škôd, bahna a nánosov sa zúčastnilo veľa spoluobčanov.

Starosta obce Štefan Andel a veliteľ dobrovoľného hasičského zboru Peter Vanek ďakujú všetkým zúčastneným hasičom a spoluobčanom, ktorí bez nároku na odmenu v túto sviatočnú hodovú nedeľu pomohli pri odstraňovaní následkov tejto mimoriadnej udalosti. S odstraňovaním sa bude pokračovať v najbližších dňoch.