Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27.11.2010 zomrela naša spoluobčianka, pani Emília Vizváryová, vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 29.11.2010 a začína o 13.30 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

MS SČK Unín

MS SČK Unín týmto oznamuje všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa uskutoční 7.12.2010 na TS v Skalici. Odchod autobusa je o 7.15 hod. od Pohostinstva u Dalibora.

Vítaní sú i noví darci

Ďakujeme                                                                 Výbor MS SČK Unín

Vývoz skla

Oznamujeme, že v stredu sa bude z obce vyvážať sklo. Prosíme preto občanov, aby doplnili nádoby so sklom.

RD Petrova Ves

Roľnícke družstvo oznamuje svojim členom, že v utorok 23.11.2010 sa bude od 8 hod. na stredisku v Uníne vyberať poplatok za obrobenie záhumienky.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2010 zomrel náš spoluobčan, pán Alojz Malík, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 17.11.2010 a začína o 15.00 hod. svätou omšou.

Česť jeho pamiatke

Oznam

Pani Jana Vaculková oznamuje občanom, že predajňa kvetinárstva bude v stredu 17.11.2010 dopoludňa otvorená tak, ako v pracovný deň.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 18. novembra sa budú po obci zberať plasty. Prosíme občanov, aby zaviazané vrecia s plastami vyložili ráno pred svoje domy.

Vývoz

Zajtra sa bude po obci zberať starý papier. Prosíme občanov, aby poviazaný papier vyložili ráno pred svoje domy.

BVS - oznam

Oznamujeme, že od zajtra sa začnú opisovať stavy vodomerov. Prosíme občanov, ktorí majú vodomery nedostupné, aby opísané stavy dali na viditeľné miesto.

Straty a nálezy

Stratil sa zväzok kľúčov, kto ho našiel, nech ho prinesie na obecný úrad. Vopred ďakujeme.