Aktuality

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Unín oznamuje rodičom, že dňa 20. apríla 2017 v čase od 16.00 do 18.00 hod. sa uskutoční zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018. Náhradný termín si môžete dohodnúť osobne alebo telefonicky.

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Unín srdečne pozýva rodičov a deti predškolského veku na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018. Zápis sa uskutoční 12. apríla 2017 v miestnosti prvého ročníka základnej školy od 12-tej do 16-tej hodiny. Zákonný zástupca dieťaťa si prinesie so sebou občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa a sumu 24,50 € na nákup učebníc a pracovných zošitov.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne poriada dňa 6. apríla 2017 zájazd do Trenčína na výstavu kvetín, záhradníctva, poľovníctva a včelárstva spojenú s predajom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Štefánie Potreskej do nedele. Poplatok je 12,- €, včom je započítané aj vstupné.

Pozvánka

Predstavenstvo Roľníckeho družstva Petrova Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu družstva, ktorá sa bude konať 23. marca 2017 t. j. vo štvrtok o 9.30 hod. v Kultúrnom dome v Uníne s nasledovným programom: 1. Otvorenie, 2. Voľba návrhovej komisie, 3. Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia za rok 2016, 4. Správa kontrolnej komisie, 5. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku, 6. Podnikateľský zámer na rok 2017, 7. Diskusia, 8. Uznesenia z členskej schôdze, 9. Záver.

V prípade, ak členská schôdza v uvedenom termíne nebude uznášania schopná, bude sa konať náhradná členská schôdza v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 10.30 hod.

Lekár v obci

MUDr. Landl oznamuje, že v piatok 24. marca 2017 nebude ordinovať. Zastupovať bude pre deti MUDr. Vicenová v Skalici a pre dospelých MUDr. Šulc v Holíči. Sestra bude prítomná v obvyklom čase.

Oznam

Oznamujeme záujemcom, ktorí sa prihlásili na sadenie lipovej rodovej aleje, že termín výsadby je naplánovaný na 1. apríla 2017 o 15.30 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa termín presunie na 2. apríla. Na sadenie je treba si priniesť kladivo, lopaty, kliešte a 6 klincov.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 23. marca 2017 sa bude z obce vyvážať separovaný odpad (plasty, papier, plechovice). Prosíme občanov, aby vytriedený odpad zaviazali do vriec a v štvrtok ráno vyložili pred svoje domy.

Ponuka

Bitúnok Gajary bude v utorok 21. marca 2017 od 11.15 hod. pred pohostinstvom predávať čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.

Telovýchovná jednota Unín

Telovýchovná jednota Unín pozýva fanúšikov futbalu na futbalové zápasy, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne:

v sobotu 18. marca 2017 o 15.00 hod. žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas s TJ Brodské

a v nedeľu 19. marca 2017 o 14.00 hod. A-mužstvo priateľský futbalový zápas s NESIT Hodonín.

Príďte povzbudiť našich futbalistov

Oznam

Oznamujeme občanom, že zberné nádoby na nebezpečný odpad, oleje a elektrospotrebiče boli od obecného úradu prevezené na zberný dvor. Preto Vás prosíme, aby ste aj takýto odpad počas prevádzkových hodín odvážali do zberného dvora.